VISELEC akryl 50 x 40cm kombinovaná technika

Uvědom si sebe! Co konáš, jak myslíš, co prožíváš? Díváš se na svět pouze z jednoho úhlu pohledu. Abys byl celiství, potřebuješ vidět a přijímat oba póly pohledu. Naučím tě pokoře, lidskosti, lásce a harmonii.

1 700,00 Kč